Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

kilkaobsesji
9929 40d3
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasolisluu solisluu
kilkaobsesji
Nie chcę związku, chcę wpadać do niego raz na jakiś czas, posłuchać o prozaicznych, codziennych sprawach, pograć w gry wideo, nic nie mówić innym o tej pokręconej relacji, być wolną, ale jednak jego, on wolny, ale jednak wierny mi. A pewnego dnia po prostu nie wyjdę. Zatrzyma mnie pod kołdrą, za rękę, nadgarstek czy co tam, i prześpimy jeszcze trochę, szkołę, pracę, ważne spotkania, innych ludzi. Obudzimy się inni, uświadomieni, że z tego może wyjść coś dobrego. Zjemy śniadanie. Zawiążę mu krawat i zapnę marynarkę
— 23.59, urodziny
Reposted frommentality mentality viasolisluu solisluu
6209 d3aa
Reposted fromget-fit get-fit

Reposted fromHyarion Hyarion viaget-fit get-fit
4892 5b6f
Reposted fromget-fit get-fit

December 10 2013

6206 1f72 500
Reposted fromget-fit get-fit
kilkaobsesji
2264 992e
Reposted frommorela morela viamissyseepy missyseepy
kilkaobsesji
7124 62df
Reposted fromirresponsible irresponsible viamissyseepy missyseepy
kilkaobsesji
kilkaobsesji
Uszkodzony człowiek nie wie, jak żyć, gdy nie karmi się na zmianę lękiem, złością, nadzieją. Wyrwanie się z tego wzorca oznacza, że w jego miejsce powstanie pustka – musi zostać czymś zapełniona. A to oznacza konieczność podjęcia jakiejś aktywności. Człowiek, który ma dziury wewnętrzne, nie wie, jak się żyje „normalnie”. Spokój jest zagrażający. Paradoksalnie, bezpiecznie jest tylko, kiedy już jest źle. Wtedy nie ma napięcia, podświadomego oczekiwania, że nadejdzie cios. 
— W. E.
Reposted fromkyte kyte viamissyseepy missyseepy
2217 8d8a
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaklapki klapki

December 09 2013

7836 12ed 500
Reposted fromget-fit get-fit

December 08 2013

kilkaobsesji
Reposted fromkeepfit keepfit
kilkaobsesji
  Trzeba wstawać. Trzeba podnieść się z łóżka i wykonać piętnaście czynności, nad których sensem nie wolno się zastanawiać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaweightless weightless

t-mdelonge:

have you ever loved a lyric so much that when you hear it feels like your heart is trying to burst out of your body

Reposted fromdamonallbran damonallbran viaweightless weightless
kilkaobsesji
Reposted fromweightless weightless
kilkaobsesji
Reposted fromweightless weightless
kilkaobsesji
Reposted fromweightless weightless
kilkaobsesji
1968 07e1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl